Ceník

Odměna za poskytnuté právní služby je klientům účtována na základě hodinové sazby, která činí 2 400 Kč (konečná cena včetně daně).

 

V některých případech dlouhodobé spolupráce je možné sjednání měsíční paušální odměny.

 

 

 

 

Dovolujeme si klienty, kteří jsou spotřebiteli (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) informovat, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.