Soudní spory

Klienty zastupujeme v rámci civilního řízení a ve věcech správních žalob. Každému sporu předchází důkladná analýza rizik a pokus o jeho řešení smírnou cestou. Specializujeme se na soudní spory obsahující mezinárodní prvek, ať už jde o žalobu zahraničního žalobce nebo posouzení, jakým právem se váš právní vztah řídí.

 


Právní pomoc zahraničním podnikatelům

Zaměřujeme se na komplexní právní poradenství zahraničním subjektům přicházejícím na český trh. Zařídíme pro vás víza, založíme společnost, sepíšeme nájemní smlouvu nebo poradíme v oblasti pracovního práva.

 

 

Právní poradenství nabízíme i českým subjektům, ať už na území České republiky podnikají, nebo se teprve rozhodují, jakou formu podnikání zvolí.

 


Rodinné a dědické právo, svěřenské fondy

Klientům pomáháme v oblasti rodinného práva zejména při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů a dále otázkách spojených s péčí o děti. V případě konfliktu mezi rodiči dokážeme pomoci s nastavením styků rodičů s dítětem, a to v rámci České republiky nebo i v případě přeshraničních styků.

 

Radíme českým i zahraničním klientům v otázkách dědického práva a hájíme jejich zájmy v dědickém řízení a případných navazujících sporech.

 

S dědickým a rodinným právem úzce souvisí problematika svěřenských fondů. Založení tzv. trustu může být vhodným řešením majetkového vypořádání manželů nebo převodu majetku mezi generacemi. Pomocí svěřenského fondu lze i ochránit majetek při rizikovém podnikání.

 


Insolvenční právo

 

 

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc věřitelům i úpadcům. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním insolvenčních správců v incidenčních, ale i dalších sporech týkajících se insolvenčního řízení. Českým i zahraničním věřitelům poskytujeme pomoc s přihlášením jejich pohledávek a radíme, jak v probíhajícím insolvenčním řízení nejlépe postupovat. Pomáháme společnostem, které se ocitly v úpadku nebo těm, kterým úpadek hrozí, ale i lidem, kteří se dostali do nesnází a nejsou schopni splácet své dluhy.


Oddlužení

 

Zřídili jsme pro vás na Facebooku poradnu, kde odpovídáme na vaše dotazy ohledně oddlužení. Někteří advokáti v současné době nechtějí tyto návrhy zpracovávat kvůli nepoměru mezi náročností zpracování návrhu na povolení oddlužení a odměnou, které byla insolvenčním zákonem omezena. Podle nás to cenu má!


Trestní právo

Některé kauzy vyžadují analýzu rizik v oblasti trestního práva. V případě trestněprávního přesahu kauz klientů, ať fyzických či právnických osob, poskytujeme právní služby obhajoby nebo zastoupení poškozených v trestním řízení.

 

 

 

 


 

 

Icons made by Smashicons, DinosoftLabs and Freepik from www.flaticon.com