Soudní spory

Klienty zastupujeme v rámci civilního řízení a ve věcech správních žalob. Každému sporu předchází důkladná analýza rizik a pokus o jeho řešení smírnou cestou. Specializujeme se na soudní spory obsahující mezinárodní prvek, ať už jde o žalobu zahraničního žalobce nebo posouzení, jakým právem se váš právní vztah řídí.

 


Právní pomoc zahraničním podnikatelům

Zaměřujeme se na komplexní právní poradenství zahraničním subjektům přicházejícím na český trh. Zařídíme pro vás víza, založíme společnost, sepíšeme nájemní smlouvu nebo poradíme v oblasti pracovního práva.

 

 

Právní poradenství nabízíme i českým subjektům, ať už na území České republiky podnikají, nebo se teprve rozhodují, jakou formu podnikání zvolí.

 


Rodinné a dědické právo, svěřenské fondy

Klientům pomáháme v oblasti rodinného práva zejména při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů a dále otázkách spojených s péčí o děti. V případě konfliktu mezi rodiči dokážeme pomoci s nastavením styků rodičů s dítětem, a to v rámci České republiky nebo i v případě přeshraničních styků.

 

Radíme českým i zahraničním klientům v otázkách dědického práva a hájíme jejich zájmy v dědickém řízení a případných navazujících sporech.

 

S dědickým a rodinným právem úzce souvisí problematika svěřenských fondů. Založení tzv. trustu může být vhodným řešením majetkového vypořádání manželů nebo převodu majetku mezi generacemi. Pomocí svěřenského fondu lze i ochránit majetek při rizikovém podnikání.

 


Insolvenční právo

 

 

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme právní pomoc věřitelům i úpadcům. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním insolvenčních správců v incidenčních, ale i dalších sporech týkajících se insolvenčního řízení. Českým i zahraničním věřitelům poskytujeme pomoc s přihlášením jejich pohledávek a radíme, jak v probíhajícím insolvenčním řízení nejlépe postupovat. Pomáháme společnostem, které se ocitly v úpadku nebo těm, kterým úpadek hrozí, ale i lidem, kteří se dostali do nesnází a nejsou schopni splácet své dluhy.


Oddlužení

 

Zřídili jsme pro vás na Facebooku poradnu, kde odpovídáme na vaše dotazy ohledně oddlužení. Někteří advokáti v současné době nechtějí tyto návrhy zpracovávat kvůli nepoměru mezi náročností zpracování návrhu na povolení oddlužení a odměnou, které byla insolvenčním zákonem omezena. Podle nás to cenu má!


Trestní právo

Některé kauzy vyžadují analýzu rizik v oblasti trestního práva. V případě trestněprávního přesahu kauz klientů, ať fyzických či právnických osob, poskytujeme právní služby obhajoby nebo zastoupení poškozených v trestním řízení.

 

 

 

 


 

 

Icons made by Smashicons, DinosoftLabs and Freepik from www.flaticon.com

KONTAKT

Breitfeldova 704/1

186 00  Praha 8 - Karlin 

Tel.:      +420 731 748 255

E-mail: barbara@kapounkovalegal.cz

NEWSFEED

Sedm let práva svěřenských fondů (Tue, 23 Nov 2021)
Abychom vám mohli přinášet čerstvé novinky o svěřenských fondech v kontextu mezinárodního práva, Barbara Kapounková navštívila konferenci „Seven Years of the Trust Law in the Czech Republic – Trusts in Practice and International Comparison“ při příležitosti sedmého výročí právní úpravy svěřenských fondů v České republice. Děkuji pořadatelům za skvělou příležitost!   Konference se konala 12. 11. 2021 za účasti First Advisory Group, České advokátní komory, The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), Holubová advokáti and Allgemeines Treuunternehmen (ATU).   Jedním ze závěrů konference je nedostatečná informovanost české společnosti o výhodách svěřenských fondů. To jsme se rozhodli změnit a v následujících týdnech vám tzv. trust přiblížit!
>> Read More

Seven years of the Trust Law (Tue, 23 Nov 2021)
In order to provide clients with the latest information on international trust law, Barbara Kapounková attended the seminar on international trust law: Seven Years of the Trust Law in the Czech Republic – Trusts in Practice and International Comparison. Thanks to the organizers for the great opportunity!   The seminar was held on 12th November 2021 by the First Advisory Group, the Czech Bar Association, The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), Holubová advokáti and Allgemeines Treuunternehmen (ATU).   One of the conclusions of the seminar was that people in the Czech Republic are not fully aware of the benefits of trusts. We decided to change that and bring you more information on trusts in the coming weeks!
>> Read More

Balíček do věznice snadno a rychle (Wed, 28 Jul 2021)
Navázali jsme spolupráci s balicenka.cz!   Pokud potřebujete jednoduše zaslat balíček do věznice, klikněte zde.
>> Read More