· 

Sympozium o vnitrostátních únosech nezletilých dětí a právu dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení

Minulý měsíc byl bohatý na sympozia s rodinně-právní tematikou. JUDr. Barbara Kapounková se zúčastnila hned dvou.

 

První sympozium se týkalo vnitrostátních únosů nezletilých dětí, a to zejména situací, kdy jeden z rodičů změní bydliště, školu či lékaře dítěte bez souhlasu druhého rodiče. Pokud se v takové situaci ocitnete, je důležité začít jednat co nejrychleji. Čím déle budete řešení únosu odkládat, tím spíše si dítě v novém bydlišti zvykne a následně již soud nemusí pokládat za vhodné dítě zpět do původního bydliště navracet.

 

Druhé sympozium pořádala organizace International Commission of Jurists spolu s Fórem pro lidská práva ohledně práv dítěte podezřelého ze spáchání trestného činu na individuální posouzení. Diskuse se zúčastnili přední odborníci z řad OSN a justičních profesí z celého světa. Dvoudenní sympozium přineslo zejména nové podněty k využití principů restorativní justice v praxi a nápady, jak tyto principy posílit i v našem právním prostředí.

 

Write a comment

Comments: 0