Sedm let práva svěřenských fondů
Svěřenský fond · 23. November 2021
Abychom vám mohli přinášet čerstvé novinky o svěřenských fondech v kontextu mezinárodního práva, Barbara Kapounková navštívila konferenci „Seven Years of the Trust Law in the Czech Republic – Trusts in Practice and International Comparison“ při příležitosti sedmého výročí právní úpravy svěřenských fondů v České republice. Děkuji pořadatelům za skvělou příležitost! Konference se konala 12. 11. 2021 za účasti First Advisory Group, České advokátní...

Trust · 23. November 2021
In order to provide clients with the latest information on international trust law, Barbara Kapounková attended the seminar on international trust law: Seven Years of the Trust Law in the Czech Republic – Trusts in Practice and International Comparison. Thanks to the organizers for the great opportunity! The seminar was held on 12th November 2021 by the First Advisory Group, the Czech Bar Association, The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), Holubová advokáti and Allgemeines...
28. July 2021
Navázali jsme spolupráci s balicenka.cz! Pokud potřebujete jednoduše zaslat balíček do věznice, klikněte zde.

28. July 2021
We have established cooperation with balicenka.cz! If you simply need to send a package to the prison, click here.
Symposia on child abduction within Czech Republic and the rights of children suspected or accused of violating the law
Family Law · 03. March 2021
The last month was full of great events regarding family law issues. JUDr. Barbara Kapounková participated in two of them. First symposium on child abduction within Czech Republic aimed at situations when one parent change residence, school, or child´s doctor without consent of the second parent. In case you would ever appear in such a situation, it is essential to act as soon as possible. The longer you prolong to solve the situation, the smaller will be your chance to bring the child back...

Rodinné právo · 03. March 2021
Minulý měsíc byl bohatý na sympozia s rodinně-právní tematikou. JUDr. Barbara Kapounková se zúčastnila hned dvou. První sympozium se týkalo vnitrostátních únosů nezletilých dětí, a to zejména situací, kdy jeden z rodičů změní bydliště, školu či lékaře dítěte bez souhlasu druhého rodiče. Pokud se v takové situaci ocitnete, je důležité začít jednat co nejrychleji. Čím déle budete řešení únosu odkládat, tím spíše si dítě v novém bydlišti...
Vítejte na našich stránkách!

KONTAKT

Breitfeldova 704/1

186 00  Praha 8 - Karlin 

Tel.:      +420 731 748 255

E-mail: barbara@kapounkovalegal.cz

NEWSFEED

Sedm let práva svěřenských fondů (Tue, 23 Nov 2021)
Abychom vám mohli přinášet čerstvé novinky o svěřenských fondech v kontextu mezinárodního práva, Barbara Kapounková navštívila konferenci „Seven Years of the Trust Law in the Czech Republic – Trusts in Practice and International Comparison“ při příležitosti sedmého výročí právní úpravy svěřenských fondů v České republice. Děkuji pořadatelům za skvělou příležitost!   Konference se konala 12. 11. 2021 za účasti First Advisory Group, České advokátní komory, The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), Holubová advokáti and Allgemeines Treuunternehmen (ATU).   Jedním ze závěrů konference je nedostatečná informovanost české společnosti o výhodách svěřenských fondů. To jsme se rozhodli změnit a v následujících týdnech vám tzv. trust přiblížit!
>> Read More

Seven years of the Trust Law (Tue, 23 Nov 2021)
In order to provide clients with the latest information on international trust law, Barbara Kapounková attended the seminar on international trust law: Seven Years of the Trust Law in the Czech Republic – Trusts in Practice and International Comparison. Thanks to the organizers for the great opportunity!   The seminar was held on 12th November 2021 by the First Advisory Group, the Czech Bar Association, The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), Holubová advokáti and Allgemeines Treuunternehmen (ATU).   One of the conclusions of the seminar was that people in the Czech Republic are not fully aware of the benefits of trusts. We decided to change that and bring you more information on trusts in the coming weeks!
>> Read More

Balíček do věznice snadno a rychle (Wed, 28 Jul 2021)
Navázali jsme spolupráci s balicenka.cz!   Pokud potřebujete jednoduše zaslat balíček do věznice, klikněte zde.
>> Read More