Rodinné právo

Rodinné právo · 03. March 2021
Minulý měsíc byl bohatý na sympozia s rodinně-právní tematikou. JUDr. Barbara Kapounková se zúčastnila hned dvou. První sympozium se týkalo vnitrostátních únosů nezletilých dětí, a to zejména situací, kdy jeden z rodičů změní bydliště, školu či lékaře dítěte bez souhlasu druhého rodiče. Pokud se v takové situaci ocitnete, je důležité začít jednat co nejrychleji. Čím déle budete řešení únosu odkládat, tím spíše si dítě v novém bydlišti...